Rallycross-klubb: Bardu

Norsk Motorklubb Bardu har en rekke flott mål som de står ved, noe som de har stått ved helt siden klubben ble stiftet i 1984. Det er nemlig at NMK Bardu skal være en klubb som kan bidra og videreutvikle motorsporten. I tillegg til dette har de som mål at de skal skape en positiv omtale i media for motorsportmiljøet i Bardu og for hele Norge generelt. Til siste vil de bidra til god rekruttering fra alle slags aldersgrupper for sporten.Dette er en klubb som vokser seg større og større for hvert eneste år som går. I januar i 2012 var det rundt 120 registrerte medlemmer. Bardu har fått et utrolig flott anlegg hvor de selvfølgelig har egen klubblokale i tillegg til et imponerende baneanlegg. Den består nemlig av en bane for både bilcross, rallycross, knattecross, gocart, snøscootere og crosscart. Det er med andre ord et utrolig imponerende utvalg, og det finnes noe for alle der. Dette er et resultat av et utrolig flott samarbeid i Bardu, og klubben drives faktisk kun ved hjelp av dugnad. De som kan hjelpe, bidrar med det de kan og det som passer dem. Det er tydelig at dette har vært et populært prosjekt for Bardu, da klubbhuset og verkstedlokalet bare blir større og større.