Archive for Motorsport

Bilcross-klubb: Follo

Dette er en klubb som er satt sammen av engasjement og ambisjon, og her er folk av alle aldre og i all slags form velkomne. Klubben lover nemlig at de skal legge til rette for en rekke ulike motorsportaktiviteter, i tillegg til at de vil engasjere ungdommen som faller ut av organisert lag-idrett. NMK Follo er en klubb som ble stiftet tilbake i 1958, og de holder hus på Gultvedt Gård hvor de har to ulike baner.Det var en periode på både 70-tallet og på 80-tallet hvor det var utrolig mye aktivitet i klubben med bilcross, den gangen var det på Vinterbro. Etter at dette ble borte der, var NMK Follos fremtid noe mørk, men takket være utrolig mange flotte mennesker som har arbeidet hardt de siste 10 årene, ble det heldigvis ikke sånn. Prosessen med byggingen av den nye banen ble faktisk startet opp allerede for rundt 18 år siden og det hele hadde ikke vært mulig uten hjelpen fra Terje Rønning og Gultvedt-familien. Anlegget vil denne gangen bestå av to ulike baner, og de har sagt at det ferdige anlegget vil stå klart i 2020.

Bilcross-klubb: Dyrøy

Bilcross er virkelig det man kan kalle en motorsport for alle, noe av det som gjør dette er at bilene som brukes skal nemlig være utrolig rimelige. I tillegg kan man allerede starte trening innen bilcross det året man fyller 15 år. Når man fyller 16 år vil man kunne kjøre løp, det er nemlig ikke noe krav om førerkort i bilcross. Klubben i Dyrøy er en klubb som har vært gjennom utrolig mye, og som likevel har kommet helskinnet gjennom alt. Høsten i 1990 skjedde det blant annet en helt forferdelig katastrofe, da en flom tok med seg hele banen for bilcross. Med andre var det mange hundre timer med arbeid som ble revet vekk i løpet av bare noen få minutter. Dette resulterte derimot i mer samarbeid fra mennesker i NMK Dyrøy, og hele banen ble reparert.Klubben kan virkelig by på utrolig mye forskjellig, men det er tydelig at interessen for bilcross blir stadig større. Dette ble tydelig i sesongen i 2008. Det var et utrolig flott år for NMK Dyrøy, da medlemmene i klubben kunne hevde seg helt på toppen i bilcross. Det var det året registrert 25 lisenser for bilcross, og dette tallet har vokst for hvert år siden den gangen.

Rallycross-klubb: Bardu

Norsk Motorklubb Bardu har en rekke flott mål som de står ved, noe som de har stått ved helt siden klubben ble stiftet i 1984. Det er nemlig at NMK Bardu skal være en klubb som kan bidra og videreutvikle motorsporten. I tillegg til dette har de som mål at de skal skape en positiv omtale i media for motorsportmiljøet i Bardu og for hele Norge generelt. Til siste vil de bidra til god rekruttering fra alle slags aldersgrupper for sporten.Dette er en klubb som vokser seg større og større for hvert eneste år som går. I januar i 2012 var det rundt 120 registrerte medlemmer. Bardu har fått et utrolig flott anlegg hvor de selvfølgelig har egen klubblokale i tillegg til et imponerende baneanlegg. Den består nemlig av en bane for både bilcross, rallycross, knattecross, gocart, snøscootere og crosscart. Det er med andre ord et utrolig imponerende utvalg, og det finnes noe for alle der. Dette er et resultat av et utrolig flott samarbeid i Bardu, og klubben drives faktisk kun ved hjelp av dugnad. De som kan hjelpe, bidrar med det de kan og det som passer dem. Det er tydelig at dette har vært et populært prosjekt for Bardu, da klubbhuset og verkstedlokalet bare blir større og større.

Rallycross-klubb: Aremark

Denne klubben ble startet opp av Tom Vidar Lervik, Torbjørn Vestby og Jan Steiner Bergseth. Det hele startet opp på grunn av den store fritidsinteressen som allerede var tilstede i Aremark, nemlig interessen for motor. Dermed bestemte denne gjengen seg for at de skulle starte opp en helt egen klubb i Aremark, og det viste seg raskt at det hele ble en utrolig stor suksess. Det var i 1985 at Jan Steinar Bergseth tok kontakt med Norsk Motorklubb, hvor han ble møtt med støtte og oppmuntrende ord. Neste steg var at et styre ble satt opp, og i 1986 ble klubben godkjent som en del av Norges Motorklubb, NMK.Målet var nådd og klubben var skapt, dermed var det bare for medlemmer å melde seg på. Klubben ville nemlig at både de unge og de eldre skulle melde seg inn i klubben, og absolutt alle som var interessert i motorsport var velkomne. I dag har denne klubben rundt 160 medlemmer, mens det er rundt 65 av dem som er aktive i klubben. Klubben kan tilby flere ulike grener innen motorsport, både bilcross senior og junior i tillegg til rallycross. Det er tydelig at dette er en klubb som lever for sine medlemmer.

Bilcross-klubb: Drammen

Det var i 1931 at bilsporten ble en del i denne klubbe i Drammen. Dette skjedde samtidig som klubben endret deres navn til dagens Norsk Motorklubb. Før dette skjedde kunne man nemlig ikke ta del i billøp dersom man var medlem i NMK. Bilsport var derfor en del av KNA eller NAF. Det var derimot ikke før 1981 at det aller første bilcrossløpet fant sted på Lyngås. Vinneren den gangen var Arne Stenshorne, som i ettertid ble en kjent personlighet i både rallycross og rally.I 2006 var det tid for 20-års jubileum for landscup-finalen i bilcrossløp, og det var ingen andre enn NMK Drammen som ble tildelt denne. Det hele ble selvsagt en utrolig stor suksess på flere ulike måter. Klubben tjente uten tvil rikelig på dette arrangementet, noe som ga dem en flott økonomisk suksess, i tillegg til at hele arrangement var en fulltreffer. I løpet av klubbens 90 år gamle historie, har de sett opptil flere av deres førere bli norgesmestere innen deres grener. Dette er med andre ord en klubb som ikke bare har en lang historie bak seg, men også en historie med stor suksess blant deres medlemmer.

Rallycross-klubb: Trøgstad

Rallycross er en konkurranse som blir målt på hastighet, og det foregår på en lukket bane som kan være mellom 950 meter og opp til over 1 400 meter lang. I Norsk Motorklubb Trøgstad er aktiviteten innen rallycross utrolig stor, det finnes både førere og team som kan prestere med flotte resultater både nasjonalt og internasjonalt. Det finnes nemlig førere i en rekke ulike klasser og det dukker stadig vekk opp nye førere som virkelig imponerer.Denne klubben har et helt unikt samarbeid med flere av naboklubbene i det samme området. Klubber sånn som KNA Indre Ytre Østfold og NAF Øvre Østfold. Disse tre klubbene har sammen skapt Indre Østfold Motorsport. Det er faktisk de som er eierne av Momarken Bilbane, som er en utrolig flott og godt likt bane som kan benyttes til flere ulike løp. I løpet av de siste årene har IØM til og med arrangert opptil flere ulike NEZ-mesterskap i rallycross, i tillegg til Norgescuprunder og NM-runder i rallycross. Dette er med andre ord en klubb som virkelig dekker alle slags behov og kan tilby sine medlemmer utrolig mye. Trøgstad Motorklubb ble stiftet i 1982.